Tarım ve Doğa Bilimler Fakültesi

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü, bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi ve gıda endüstrisine hammadde üretimi konularında kritik öneme sahiptir. Dolayısıyla, Türkiye’de tarım ile ilgili ilk ihtisas üniversitesi olan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi’nin odak noktasını oluşturmaktadır. Ayrıca, üniversitemizde “Ziraat Mühendisi” unvanının verildiği tek bölümdür.

Bölümümüz, bitkisel üretimi sadece bitkilere veya toprağa bağlı bir olgu olarak görmemektedir. Bu nedenle üretim sistemlerinin ve teknolojilerinin bütün bileşenlerini kapsayan özelliklere sahiptir. Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü’nde salt teknik eğitim değil; beraberinde ilgili sosyal alanlarda eğitime de yer verilmektedir. Böylece öğrencilerimize öncelikle “sorun tanımlama” ve “bilgi yönetimi becerisi” kazandırılmaktadır. Ayrıca, öğrencilerimizin “analiz ve sentez” kapasiteleri arttırılarak, “çözüm üretme” yetenekleri de geliştirilmektedir.

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü’nde öğrencilerimize verilen zorunlu ve seçmeli dersler; bahçe bitkileri ve tarla bitkileri alanlarında yetiştiricilik ve ıslah, bitki koruma, toprak bilimi ve bitki besleme ile tarımsal yapılar ve sulama gibi alanları içermektedir.

Bölümümüzde %100 İngilizce olarak ve uygulama ağırlıklı verilen eğitim sayesinde; küresel sorunları ve gelişmeleri öğrenerek, yerelde bunları bölge koşullarına göre uygulayabilen, bilgi ile uygulamayı bütünleştirebilen ziraat mühendisleri yetiştirilmektedir. Müfredat içerisinde saha deneyimi olan, halen ulusal ve uluslararası tarım ve tarımsal sanayi kuruluşlarında çalışan farklı teknik ve idari seviyedeki kişilerin sektör deneyimlerini paylaştıkları oryantasyon dersleri de yer almaktadır. Ayrıca, öğrencilerimiz Anadolu Birlik Holding’in iştiraklerinde uygulama ve staj yapma olanaklarına da sahiptirler. Böylece öğrencilerimiz ülkemizdeki diğer Ziraat Fakültelerinde verilen klasik tarımsal eğitim yerine, uluslararası güncel müfredatın uygulandığı ve üniversite-sanayi işbirliğinin yürütüldüğü bir bölümde öğrenim görmenin ayrıcalıklarını yaşamaktadırlar.

Üniversitemizin misyonunun bir parçası olarak bölümümüzde tüm öğrencilerimiz tam burslu olarak eğitim olanağı sunulmaktadır.

Akademik Kadromuz

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü Kontenjan ve Ücretleri

Bölüm Puan Öğrenim Dili Burslu %50 İndirimli Ücretli SGY * DPRM ** Toplam Kontenjan
Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Sayısal İngilizce 29 0 0 1 1 31
Burslu %50 İndirimli (Burslu) %25 İlk 5 Tercih İndirimi Ücretli
0.00 TL - - -

* SGY: Şehit eş ve çocukları ile gazi ve gazi eş ve çocukları kontenjanı
**DPRM: Depremzede aday kontenjanı
Ücretlere KDV dâhildir.

Burslar

Burs/Teşvik/İndirim

Aranan Koşul

Peşin Ödeme İndirimi

Talep edilmesi durumunda eğitim ücreti 8 (sekiz) taksitte ödenebilir; peşin ödeme   durumunda eğitim ücretinde % 10 (yüzde 10) indirim uygulanmaktadır.

Ücretli Kontenjanlarda Tercih İndirimi

Üniversitemizin lisans bölümlerine YKS ile ücretli kontenjandan ilk 5 tercih içinde tercih ederek yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere tahakkuk edecek eğitim ücretinden %25 oranında indirim uygulanacaktır. Söz konusu indirimler mezuniyete kadar geçerliliğini korumakta olup, her yıl eğitim ücretinden aynı oranda indirim uygulanacaktır.

Tercih Bursu

1. Tercih 1.000 TL

2. Tercih 750 TL

3. Tercih 500 TL

Tercih bursları öğrencinin KGTÜ’ye yerleştiği tercih sırası baz alınarak belirlenecek; öğrencinin kayıt yaptırması ve devam koşulunu sağlaması koşuluyla ilgili eğitim-öğretim döneminin ilk yarıyılı sonunda 1 kez verilecektir.

Şehit ve Gazi Yakınları Bursu

“Şehit Eşi ve Çocuğu” ile “Gazi, Gazi Eşi ve Çocuğu” bursu kapsamında, 2023-2024 Eğitim-Öğretim döneminde her bir bölüme 1 burslu öğrenci kontenjanı verilecektir.

Depremzede Bursu

6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle 6 Şubat 2023 tarihi itibariyle Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Şanlıurfa, Osmaniye illeri ile Sivas’ın Gürün ilçesinde ikamet eden adaylar için (herhangi bir yükseköğretim programına kayıtlı olan, yükseköğretim programından mezun olmuş olanlar ile üniversite öğrenciliğinden ilişiği kesilen adaylar hariç) 2023-2024 Eğitim-Öğretim döneminde Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, İç Mimarlık, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Yönetim Bilişim Sistemleri, Bitkisel Üretim ve Teknolojileri, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümleri için 1 burslu, Psikoloji Bölümü için 2 burslu öğrenci kontenjanı verilecektir.

Yarı-Zamanlı Çalışma Bursu

Başarılı öğrencilere, ihtiyaç durumuna göre verilecektir.

Şirket Ofis Alanı

Mezuniyet sonrası tekno-girişim şirketi kurmak isteyen öğrenciler.

Proje Desteği

Ürünleşme potansiyeli olan projeler için tek seferlik 15.000 TL, 10.000 TL veya 5.000 TL proje desteği.

Çift Diploma

Gerekli koşulları sağlayan öğrencilerimize ücretsiz ikinci diploma (çift anadal) ve yan dal.

Kardeş Bursu

Kardeş olan öğrencilerimiz için, (yabancı öğrenciler dahil) 2 kardeşin öğrenim görmesi durumunda üniversitemizde lisans programları için %10, yüksek lisans programları için %15 oranında eğitim ücretinden indirim uygulanmaktadır.

Başarı Bursu

Üniversite giriş sınavındaki başarı sırasına göre aylık verilecek burs. (Programa yerleştiği puan türünde).

Başarı bursları yılda 8 ay süreyle ödenecektir. Daha önce bir lisans programından mezun olan öğrenciler bu burstan yararlanamaz.

Başarı Sırası

Aylık Burs Miktarı (TL)

1-1000

5.000

1001-2000

3.000

2001-3000

2.000

ÖZEL KOŞUL

a) Üniversitemizden veya başka bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlar, YKS sonuçlarına göre burslu veya indirimli programlara yerleşmeleri halinde ilgili statülerde kayıt yaptırabilirler. Fakat bu öğrencilerden Üniversitemizi kazananlar Başarı Burslarından faydalanmazlar,

b) Üniversitemiz veya başka bir yükseköğretim kurumu öğrencisi iken ayrılanlar veya ilişiği kesilen/ilişiğini kesenler YKS sonuçlarına göre burslu veya indirimli programlara yerleşmeleri halinde ilgili statülerde kayıt yaptırabilirler. Bu öğrencilerden üniversitemizi kazananlar gerekli şartları sağlamaları halinde Başarı Burslarından faydalanabilirler,