Bilgiye Ürüne Dönüştüren Üniversite” yaklaşımı ile bir araştırma üniversitesi olarak kurulan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi bünyesinde pek çok farklı alanda özelleşmiş ve en son teknoloji ile donatılmış laboratuvarlar öğrencilerimiz ve akademisyenlerimizin hizmetine sunulmuştur. Üniversitemiz bünyesinde bölümlerimizde okutulan dersler kapsamında hizmet vermek amacıyla kurulan laboratuvarlara ilaveten akademisyenlerimizin ve öğrencilerimizin araştırma çalışmaları için de pek çok farklı laboratuvar bulunmaktadır.

KİT-ARGEM: Türkiye’nin Kit Geliştirme Konusunda T.C. Kalkınma Bakanlığı Tarafından Desteklenen İlk ve En Kapsamlı Tematik Ar-Ge Merkezi

KİT-ARGEM: Türkiye’nin Kit Geliştirme Konusunda T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Tarafından Desteklenen İlk ve En Kapsamlı Tematik Ar-Ge Merkezi

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi yerleşkesi içerisinde, T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın da desteğiyle toplam 25 Milyon TL bütçe ile kurulumu gerçekleştirilen Yeni Nesil Gıda Kit ve Referans Madde Araştırma Geliştirme Merkezi’nde (KİT-ARGEM) gıda, tarım ve sağlık alanlarında kullanılan ve tamamına yakını yurt dışından ithal edilmekte olan tanı kitlerinin yerli imkânlarla üretilmesi hedeflenmektedir. KİT-ARGEM ile bu tanı kitlerinin ve kitlerde kullanılan temel materyallerin geliştirilebilmesi için gerekli altyapı oluşturulacak ve bilgi birikimi sağlanacaktır. Kendi alanında ülkemizde bir ilk olan merkezin akademi ve endüstriden oldukça fazla sayıda araştırmacı ve uygulayıcıya hizmet vermektedir. KİT-ARGEM bünyesinde elektrik-elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, moleküler biyoloji ve genetik, gıda mühendisliği ve biyomühendislik gibi pek çok farklı disiplinden akademisyenlerimiz, Ar-Ge uzmanlarımız ve öğrencilerimiz disiplinlerarası bir yaklaşım ile birlikte çalışma imkanı bulmaktadır.

Stratejik Ürünler Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SARGEM) Laboratuvarları

KİT-ARGEM projesi Türkiye’de alanındaki en geniş kapsamlı proje olup, merkez bünyesinde gıda güvenliği ve izlenebilirliği, hayvan ve bitki hastalıklarının tanı ve takibi, GDO tespiti, helal gıda sertifikasyonu, hayvan ve bitki genetik tür ve hastalık tespiti vb. alanlarda DNA, protein ve sentetik biyoloji tabanlı tanı kitlerinin; bu kitler için gerekli kimyasalların ve bu kitler için gerekli yazılım ve donanımların geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar gerçekleştirilmektedir. KİT-ARGEM çatısı altında hücre kültürü, moleküler mikrobiyoloji, yeni nesil DNA dizileme, proteomiks, genomiks, mikroskopi, elektroforez, kimyasal sentez, temiz oda ve elektronik cihaz prototip laboratuvarı gibi farklı teknik altyapılara sahip pek çok laboratuvar yer almaktadır.

Stratejik Ürünler Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SARGEM) Laboratuvarları

Stratejik Ürünler Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SARGEM) Laboratuvarları

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi bünyesinde faaliyet göstermekte olan SARGEM bünyesinde yer alan Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı ve Biyosidal Ürün Analiz Laboratuvarı, üniversiteler, kamu ve özel sektör, yetiştirici-üretici birlikleri, vakıflar, meslek kuruluşları, odalar ve borsalar ve gerçek şahıslara test ve analiz hizmeti sağlamaktadır. TÜRKAK tarafından akredite edilen SARGEM Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı, T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlık Bakanlığı’ndan “Kuruluş Yeterlilik İzin Belgesi” almış olup “TSE Deney Hizmeti Alınabilecek Laboratuvar Onayı” ile 120 farklı analiz yapma yetkisine sahiptir. Laboratuvar bünyesinde ayrıca T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından biyosidal ürünlerin biyolojik etkinlik testlerini yapmak üzere yetkilendirilmiş SARGEM Biyosidal Ürün Analiz Laboratuvarı yer almaktadır.

İngilizce Eğitiminde Bir İlk: 4K Sanal Gerçeklik Sınıfı “Öğrenen Merkezli” Bir Eğitim Anlayışını Mümkün Kılıyor

İngilizce Eğitiminde Bir İlk: 4K Sanal Gerçeklik Sınıfı “Öğrenen Merkezli” Bir Eğitim Anlayışını Mümkün Kılıyor

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Yabancı Diller Koordinatörlüğü’nde faaliyete geçen 4K çözünürlüğe sahip sanal sınıf, Türkiye’de bir ilk. Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, tamamen orijinal ve yerli bir yazılımın kullanıldığı bu sanal sınıfı, öğrencilerin İngilizce öğrenme, İngilizce pratik yapma ve kelime bilgilerini güncel tutmalarını sağlamaları için tasarladı. Sanal sınıftaki sanal gerçeklik gözlüğü ve joystick sayesinde, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi öğrencileri sanal ortamdaki sokaklarda istedikleri gibi dolaşabiliyor ve İngilizce konuşan bireylerin konuşmalarına kulak misafiri olabiliyor. Bu sayede, farklı aksanlara da maruz kalarak İngilizce kullanım yeterliliğini artırabiliyor. Sıradan eğitim anlayışının dışına çıkılan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi sanal sınıfında öğrenciler için İngilizce bir ders olmaktan çıkıp eğlenerek öğrendikleri bir deneyim haline dönüşüyor.


İlgili Haberler