Çift Anadal
Çift Anadal Programı (ÇAP) fırsatıyla KGTÜ’den okulunuzu uzatmadan kayıtlı olduğunuz bölümünüze ek bir ikinci programdan daha mezun olarak diploma alabilirsiniz. Böylece mezuniyet sonrası ihtiyaç duyacağız yeteneklerini geliştirebilme fırsatına sahipsiniz.
Çift Anadal Programına başvuru koşulları, başvuru için gerekli belgeler ve başvuru takvimi her yıl ilan edilmektedir.
Bir öğrenci aynı anda birden fazla Çift Anadal ve/veya Yan Dal Programına tercih sıralaması yaparak başvurabilir.

Yan Dal
Yan Dal Programı ile ilgi duyduğunuz ikinci bir dalda da bilgi ve becerilerinizi artıracak ek dersler alabilir ve ana dalınızdan alacağınız diplomanın yanısıra başarı belgesi (Yan Dal Sertifikası) sahibi olabilirsiniz.
Yan Dal Programına başvuru koşulları, başvuru için gerekli belgeler ve başvuru takvimi her yıl ilan edilmektedir.
Bir öğrenci aynı anda birden fazla Çift Anadal ve/veya Yan Dal Programına tercih sıralaması yaparak başvurabilir.